Algemene Voorwaarden Verkopers

Algemene Voorwaarden – Verkopers

 1. Versdeal.nl biedt klanten en Consumenten een platform om elkaar makkelijk te kunnen vinden. Nu introduceren we een Webshop waar externe Verkopers hun producten en diensten rechtstreeks aan klanten van Versdeal.nl kunnen aanbieden. Met onze Webshop kunnen consumenten op één plek alles vinden wat ze nodig hebben en beschikt U over een gemakkelijke manier om al onze Klanten samen te kunnen bereiken. In deze Algemene Voorwaarden – Verkopers zullen Wij de regels, rechten en plichten beschrijven die gelden bij het aanbieden van producten en diensten op de Versdeal.nl Webshop voor Consumenten. U weet dus altijd waar U staat. Na uw aanmelding en daarna acceptatie door Versdeal.nl ontstaat er een samenwerkingsovereenkomst. De commissie voor de verkoop van reguliere producten bedraagt 8% van de verkoopwaarde. Voor Voucherdeals wordt 15% in rekening gebracht.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden gebruiken wij de volgende definities:

 • Algemene Voorwaarden – deze algemene voorwaarden.
 • U / Verkoper – een producent, distributeur of soortgelijke onderneming, die producten en/of diensten aanbiedt in de Webshop(s) van Versdeal.nl voor Consumenten
 • Consument – een consument dat vermeld staat op het bezorgplatform van Versdeal.nl dat een bestelling plaatst via de Webshop
 • Samenwerkingsovereenkomst – de overeenkomst tussen U en Versdeal.nl waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 • Overeenkomst – de overeenkomst tussen een consument en een Verkoper
 • Webshop – de Webshop waar Verkopers producten aanbieden aan Consument
 • Prijs – de prijs van een product of dienst inclusief belastingen en exclusief verzend- en administratiekosten
 • Product – een in de Webshop aangeboden product of dienst
 • Verkopersaccount – de omgeving waar Verkopers toegang hebben tot hun producten en bestellingen
 • We / Wij / Ons – Versdeal.nl als in de Samenwerkingsovereenkomst omschreven.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Samenwerkingsovereenkomst en zijn van toepassing op het gebruik van de Webshop door de Verkoper. De nieuwste versie van deze Algemene Voorwaarden is beschikbaar in het Verkopersaccount.
 2. We hebben het recht deze Algemene Voorwaarden en de Webshop te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf het moment dat U een melding ontvangt dat ze in de Verkopersaccount beschikbaar zijn. Als U de Webshop en uw Verkopersaccount blijft gebruiken nadat de nieuwe Algemene Voorwaarden beschikbaar zijn gemaakt, gaat U akkoord met de herziene Algemene Voorwaarden.
 3. We hebben ook “Algemene Voorwaarden voor Klanten voor het kopen van externe Verkopers via onze Webshop” opgesteld. Als Verkoper kunt U aanvullende voorwaarden en bepalingen van toepassing verklaren op Producten die U aanbiedt in onze Webshop. U kunt deze aanvullende voorwaarden sturen naar Versdeal.nl. Wij zullen de upload in de Webshop verzorgen. U bent verantwoordelijk voor de inhoud en geldigheid van deze aanvullende voorwaarden. Als Uw aanvullende voorwaarden in tegenspraak zijn met of strijdig zijn met onze Algemene Voorwaarden voor Klanten voor het kopen van externe Verkopers via onze Webshop, hebben onze algemene voorwaarden voorrang.


Artikel 3 Verkopersaccount

 1. Om Producten op onze Webshop aan te kunnen bieden heeft U een Verkopersaccount nodig. Om een Verkopersaccount aan te vragen kunt U een verzoek indienen via het registratieformulier.
 2. Op Uw Verkopersaccount kunt U alle producten die U aanbiedt via de Webshop bekijken. U kunt beschrijvingen bewerken, nieuwe foto’s toevoegen, Producten verwijderen en Uw bestellingen controleren.
 3. U kunt slechts met één merk-/handelsnaam per Verkopersaccount deelnemen. Als U Producten via de Webshop onder verschillende merk-/handelsnamen wilt aanbieden, moet U meerdere Verkopersaccounts aanvragen.
 4. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van alle informatie die U ons hebt verstrekt. Wij verzoeken u informatie te controleren voordat U deze uploadt en niet te vergeten deze bij te werken wanneer dat nodig is. U bent volledig verantwoordelijk voor het gebruik van Uw Verkopersaccount en het gebruik van Uw account door degenen met wie U Uw accountgegevens hebt gedeeld.

Artikel 4 Aanbod

 1. Wij hebben het recht om te beslissen welke Producten of Productcategorieën via de Webshop worden aangeboden en/of in aanmerking komen voor toevoeging aan de Webshop.
 2. We kunnen Verkopers vragen om het leveren van Producten per direct te beëindigen. We hebben ook het recht om Producten uit onze Webshop te allen tijde naar eigen goeddunken te verwijderen. Deze rechten kunnen van toepassing zijn op Producten die We eerder in onze Webshop hebben toegelaten.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele problemen die voortvloeien uit het verwijderen van Producten, categorieën en/of diensten uit de Webshop.
 4. We zullen alle Productinformatie en -afbeeldingen die U levert controleren en/of aanvullen. We kunnen daarom niet garanderen dat Uw Productomschrijvingen en/of afbeeldingen in onze Webshop verschijnen zoals U die heeft aangeleverd.
 5. Bij het verschaffen van nieuwe Productinformatie garandeert U dat:
 1. de Productbeschrijvingen en afbeeldingen geen verwijzingen bevatten naar kortingen, garantie, Uw bedrijf of andere Producten die niet in onze Webshop worden aangeboden
 2. de Productomschrijvingen en afbeeldingen geen URL’s naar andere websites bevatten, waaronder die van Uzelf
 3. de afbeeldingen geen watermerken, logo’s, namen, tekst, reclame-afbeeldingen bevatten
 4. de door U verstrekte informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot (intellectuele) eigendomsrechten
 5. de aangeleverde tekst in de relevante taal is.

Artikel 5 Overeenkomst

 1. Wanneer een Consument Producten van U via onze Webshop bestelt, komt er een overeenkomst tot stand tussen U en de Consument. U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en erkent dat Wij geen partij in deze overeenkomst zijn of zullen zijn.
 2. Klanten accepteren de “Algemene Voorwaarden van Versdeal.nl” wanneer zij hun bestelling plaatsen.
 3. Nadat de Consument zijn bestelling heeft geplaatst, sturen We de Consument een orderoverzicht per e-mail en sturen We de bestelling naar U door.
 4. Nadat U de bestelling hebt ontvangen, kunt U de track & trace-code(s) op Uw Verkopersaccount invoeren. De Consument ontvangt de codes per e-mail.
 5. U moet de bestelling verwerken binnen de overeengekomen levertijden. Niet opvolgen van deze levertijden door nalatigheid of trage verwerking van bestellingen kan tot beëindiging van de Samenwerkingsovereenkomst leiden.
 6. Als om welke reden dan ook de levering van een bestelling niet binnen de afgesproken levertijd kan worden uitgevoerd, moet U contact opnemen met de klant om een nieuwe afspraak te maken. Wij zijn niet aansprakelijk voor te late levering of annulering van de levering van de bestelling.
 7. Het is U uitdrukkelijk niet toegestaan om over een overeenkomst buiten de Webshop te (her)onderhandelen of (opnieuw) af te sluiten of om de Consument buiten de Webshop om te benaderen voor enig ander doel dan de uitvoering van de Overeenkomst. U mag expliciet geen contact opnemen met een restaurant om advertenties te verzenden, af te drukken, te promoten of te verspreiden.

Artikel 6 Prijs en betaling van de Prijs

 1. In onze Webshop wordt de Prijs van elk Product duidelijk aangegeven, indien mogelijk laten we ook de prijs per item of kilo zien. Acties en kortingen zijn altijd duidelijk vermeld en alle Prijzen zijn inclusief belastingen. Als Verkoper bent U verantwoordelijk voor het vaststellen van Uw Prijzen.
 2. Wanneer een Product door meerdere Verkopers wordt aangeboden, laten We de laagste Prijs zien van al deze Verkopers, en vermelden daarbij dat het Product ook beschikbaar is bij andere Verkopers.
 3. Versdeal.nl is verantwoordelijk voor het factureren en verrekenen van betalingen met de consument.

Artikel 7 Commissie

 1. De commissie is in de Samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Wij berekenen het commissiepercentage over het orderbedrag van de door de Consument op de Webshop geplaatste bestelling en zoals door u gefactureerd, inclusief btw. Elke maand berekenen We de totale verschuldigde commissie voor alle bestellingen die u in die maand via onze Webshop hebt ontvangen. We sturen U een digitale factuur voor deze commissie. Deze factuur moet binnen 30 dagen worden betaald op de rekening die op de factuur staat vermeld. Als U in meerdere landen in de Webshop vertegenwoordigd bent, ontvangt U voor elk land een afzonderlijke lokale factuur.
 2. De commissie voor de verkoop van reguliere producten bedraagt 8% van de verkoopwaarde. Voor Voucherdeals wordt 15% in rekening gebracht.

Artikel 8 Naleving en aanvullende garantie

 1. Als Verkoper garandeert U dat:
 1. de Producten die U aanbiedt via onze Webshop Uw eigendom, zijn, of dat het U anderszins is toegestaan om deze Producten te verkopen
 2. de Producten en/of het aanbod niet misleidend of in strijd met de wet zijn
 3. het u is toegestaan en indien van toepassing u gelicentieerd bent om de Producten op de Webshop aan te bieden
 4. de Producten die U aanbiedt originele Producten zijn en geen reproducties
 5. de Producten geen defecten hebben en naar behoren functioneren
 6. de Producten en/of door U verstrekte informatie geen inbreuk op wetten maken (zoals, maar niet beperkt tot, wetgeving inzake intellectuele eigendom)
 7. Uw Verkopersschap en/of Uw Producten de goede reputatie of het imago van onze Webshop niet zullen schaden;
 8. U in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving zult optreden
 9. U te allen tijde zult optreden conform onze richtlijnen en instructies met betrekking tot het gebruik van de Webshop.
 10. U bent verantwoordelijk voor het aanbieden en afhandelen van garanties en retourzendingen en annuleringen. Het is Uw eigen verantwoordelijkheid om een herroepingsbeleid te bepalen.
 11. U bent ook verantwoordelijk voor vragen, nazorg, klantenservice en de afhandeling van andere problemen met betrekking tot Producten die via onze Webshop worden verkocht. Wij zijn geen partij in deze kwesties en zullen Klanten rechtstreeks naar U verwijzen als zij contact met ons opnemen. We verzoeken U om binnen 24 uur op vragen van Klanten over hun bestelling te reageren.
 12. U vrijwaart Ons en Onze groepsmaatschappijen voor alle schade en claims, al dan niet door derden veroorzaakt door Uw niet-naleving van de garantie van dit artikel 8.
 13. Elke aansprakelijkheid van Versdeal.nl is uitgesloten in de mate waarin dat door de wet is toegestaan. De totale aansprakelijkheid van Versdeal.nl is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt betaald onder de aansprakelijkheidsverzekering van Versdeal.nl. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of kosten van welke aard die voortvloeit uit het gebruik van de Webshop, de Verkopersaccount, inclusief (maar niet beperkt tot) schade als gevolg van ongepaste informatie in de Webshop, technische storingen, onjuiste informatie, enz. Indien (een deel van) onze Webshop niet naar behoren werkt, horen we dat graag van U zodat We het probleem snel kunnen oplossen.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal dat aan Verkoper ter beschikking wordt gesteld in relatie met de Samenwerkingsovereenkomst zijn exclusief eigendom van Versdeal.nl of zijn licentiegevers. Gedurende de looptijd van de Samenwerkingsovereenkomst verwerft een Verkoper uitsluitend een gebruiksrecht voor de werking van deze Samenwerkingsovereenkomst dat niet-exclusief, niet sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar is ten aanzien van dit materiaal.
 2. U verleent ons een niet-exclusieve, onbeperkte, overdraagbare licentie voor het gebruik, verspreiding en distributie van de door U verstrekte informatie, inclusief handelsmerken, in alle media. We kunnen de door U verstrekte informatie gebruiken om onze Webshop en zijn Verkopers onder Klanten te promoten. Bij het verstrekken van de informatie garandeert U dat U bevoegd bent om deze licentie te verstrekken.
 3. U kunt vragen een ingezonden foto te verwijderen. Versdeal.nl zal vervolgens deze afbeelding uit zijn database verwijderen en het verdere gebruik stoppen.

Artikel 10 Gegevens

 1. Wij verschaffen U alle gegevens van de Consument die noodzakelijk zijn om aan Uw verplichtingen onder de Overeenkomsten te voldoen. Tot deze verplichtingen behoren ook nazorg en klantenserviceverplichtingen. In elk geval worden de naam, het adres, de plaats van levering, het telefoonnummer en het e-mailadres van de Klanten gedeeld.
 2. U mag de gegevens van de Consument alleen doorgeven aan derden wanneer dit strikt noodzakelijk is (zoals post- of koerierdiensten) en nooit voor commerciële exploitatie. Gegevens van Klanten mogen alleen worden bewaard om aan de administratieve voorschriften te voldoen en mogen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is.
 3. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens die door Klanten worden verstrekt.
 4. U dient zich volledig te houden aan alle toepasselijke privacywetten en -voorschriften, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 5. U dient Ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle claims, procedures of acties die door een bevoegde overheidsinstantie en/of een Individu tegenover Ons worden aangespannen met betrekking tot de verwerking van de consumentgegevens door U of de door U ingeschakelde partijen.

Artikel 11 Beëindiging

 1. We hebben het recht om de Webshop naar eigen goeddunken te verwijderen of op te heffen. Opheffing of beëindiging van de Webshop leidt tot de onmiddellijke beëindiging van de Samenwerkingsovereenkomst.
 2. Als de Samenwerkingsovereenkomst wordt beëindigd:
 1. zal Uw Verkopersaccount geblokkeerd worden
 2. mag U niet langer ergens vermelden dat U via onze Webshop Producten aanbiedt
 3. kunt U geen enkele aanspraak maken op enige schadevergoeding onzerzijds in verband met de beëindiging van Uw Verkopersschap en enige schade die hieruit voortvloeit

Artikel 12 Overige

 1. Op de Samenwerkingsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of in verband met de Samenwerkingsovereenkomst of in verband met het gebruik van de Webshop zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 2. U zult nooit optreden als agent of vertegenwoordiger van ons of een van onze groepsmaatschappijen, en U zult met name geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens ons of een van onze groepsmaatschappijen.
 3. U hebt niet het recht om (een deel van) de Samenwerkingsovereenkomst over te dragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 4. U stemt ermee in dat wij U van tijd tot tijd per e-mail informeren op het bij ons bekende e- mailadres over het gebruik en de mogelijkheden van de Webshop en/of Verkopersaccount, zoals, maar niet beperkt tot, de werking en (mogelijk nieuwe) (toepassings-)mogelijkheden van de Webshop en/of de Verkopersaccount.
 5. Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet- afdwingbaar is, heeft deze bepaling of het relevante deel daarvan geen invloed op de geldigheid, bindende werking en afdwingbaarheid van de andere bepalingen.
 6. De Partner zal alle informatie met betrekking tot de Webshop en alle informatie met betrekking tot de commerciële voorwaarden die hierop betrekking hebben, vertrouwelijk houden.

Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst gewijzigd op 2-8-2020

Versdeal.nl
Logo
Vergelijk items
 • Totaal (0)
Vergelijken
0